Cruises visiting Tokyo, Japan during November 2022

Showing 1 to 2 of total 2
Arriving Wed 2 Nov 2022
28 Night Osaka To Hong Kong
Ship Silver Muse

More details at
More details for 28 Night Osaka To Hong Kong at Silversea Cruises
Cruise Prices      From  US$16,700

Cruise Itinerary: Kobe/Osaka, Japan (21 Oct d2300); Kagoshima, Japan (23 Oct 0800-1800); Nagasaki, Japan (24 Oct 0800-1800); Busan, South Korea (25 Oct 0800-2330); Kanazawa, Japan (27 Oct 0800-1900); Niigata, Japan (28 Oct 0800-2300); Akita, Japan (29 Oct 0800-1800); Aomori, Japan (30 Oct 0800-2300); Hakodate, Japan (31 Oct 0800-1800); Tokyo, Japan (02 Nov 0800-2359); Kobe/Osaka, Japan (04 Nov 0700-2300); Hiroshima, Japan (06 Nov 0800-1700); Fukuoka, Japan (07 Nov 0800-1800); Tianjin, China (10 Nov 0700(+1)1900); Shanghai, China (14 Nov 0630(+1)1900); Hong Kong, China (18 Nov a0700)
Arriving Wed 2 Nov 2022
14 Night Osaka To Osaka
Ship Silver Muse

More details at
More details for 14 Night Osaka To Osaka at Silversea Cruises
Cruise Prices      From  US$8,400

Cruise Itinerary: Kobe/Osaka, Japan (21 Oct d2300); Kagoshima, Japan (23 Oct 0800-1800); Nagasaki, Japan (24 Oct 0800-1800); Busan, South Korea (25 Oct 0800-2330); Kanazawa, Japan (27 Oct 0800-1900); Niigata, Japan (28 Oct 0800-2300); Akita, Japan (29 Oct 0800-1800); Aomori, Japan (30 Oct 0800-2300); Hakodate, Japan (31 Oct 0800-1800); Tokyo, Japan (02 Nov 0800-2359); Kobe/Osaka, Japan (04 Nov a0700)
Change
Month
<<prev next>>