Cruises visiting Split, Croatia on 23 August 2021

Showing 1 to 3 of total 3
Arriving Mon 23 Aug 2021
24 Night Grand Mediterranean Connoisseur
Ship Pacific Princess

More details at
More details for 24 Night Grand Mediterranean Connoisseur at Princess Cruises
Cruise Prices      Interior  $4578 Oceanview  $5048 Balcony  $6088 Minisuite  $7848 Suite  $12148

Cruise Itinerary: Civitavecchia (Rome), Italy (15 Aug d1800); Portofino, Italy (16 Aug 0800-1800); Monaco (17 Aug 0700-1800); Toulon, France (18 Aug 0900-1800); Giardini-Naxos, Sicily (20 Aug 0800-1800); Kotor, Montenegro (22 Aug 0800-1800); Split, Croatia (23 Aug 0800-1700); Rijeka, Croatia (24 Aug 0800-1800); Koper, Slovenia (25 Aug 0800-1800); Venice, Italy (26 Aug 0800(+2)1400); Dubrovnik, Croatia (29 Aug 1200-2000); Piraeus (Athens), Greece (31 Aug 0900-1800); Mykonos, Greece (01 Sep 0800-2200); Kusadasi (Ephesus), Turkey (02 Sep 0800-1700); Agios Nikolaos, Crete (03 Sep 0800-1800); Santorini, Greece (04 Sep 0800-2200); Catania, Sicily (06 Sep 0800-1700); Sorrento, Italy (07 Sep 0800-1800); Civitavecchia (Rome), Italy (08 Sep 0500-1800)
Arriving Mon 23 Aug 2021
24 Night Grand Mediterranean Connoisseur
Ship Pacific Princess

More details at
More details for 24 Night Grand Mediterranean Connoisseur at Princess Cruises
Cruise Prices      Interior  $4578 Oceanview  $5048 Balcony  $6088 Minisuite  $7848

Cruise Itinerary: Venice, Italy (03 Aug embark(+1)d1400); Dubrovnik, Croatia (05 Aug 1200-2000); Piraeus (Athens), Greece (07 Aug 0900-1800); Santorini, Greece (08 Aug 0800-2200); Kusadasi (Ephesus), Turkey (09 Aug 0800-1700); Agios Nikolaos, Crete (10 Aug 0800-1800); Mykonos, Greece (11 Aug 0800-2200); Catania, Sicily (13 Aug 0800-1700); Sorrento, Italy (14 Aug 0800-1800); Civitavecchia (Rome), Italy (15 Aug 0500-1800); Portofino, Italy (16 Aug 0800-1800); Monaco (17 Aug 0700-1800); Toulon, France (18 Aug 0900-1800); Giardini-Naxos, Sicily (20 Aug 0800-1800); Kotor, Montenegro (22 Aug 0800-1800); Split, Croatia (23 Aug 0800-1700); Rijeka, Croatia (24 Aug 0800-1800); Koper, Slovenia (25 Aug 0800-1800); Venice, Italy (26 Aug a0800(+1)disembark)
Arriving Mon 23 Aug 2021
12 Night Mediterranean Connoisseur
Ship Pacific Princess

More details at
More details for 12 Night Mediterranean Connoisseur at Princess Cruises
Cruise Prices      Interior  $2258 Oceanview  $2458 Balcony  $3018 Minisuite  $3968 Suite  $7118

Cruise Itinerary: Civitavecchia (Rome), Italy (15 Aug d1800); Portofino, Italy (16 Aug 0800-1800); Monaco (17 Aug 0700-1800); Toulon, France (18 Aug 0900-1800); Giardini-Naxos, Sicily (20 Aug 0800-1800); Kotor, Montenegro (22 Aug 0800-1800); Split, Croatia (23 Aug 0800-1700); Rijeka, Croatia (24 Aug 0800-1800); Koper, Slovenia (25 Aug 0800-1800); Venice, Italy (26 Aug a0800(+1)disembark)
Change
Day
<<prev next>>