Cruises visiting Piraeus (Athens), Greece on 20 August 2022

Showing 1 to 10 of total 11
Arriving Sat 20 Aug 2022
14 Night Mediterranean
Ship Azura

More details at
More details for 14 Night Mediterranean at P & O Cruises
Cruise Prices      Inside  £1,579 Sea view  £2,049 Balcony  £2,399 Suite  £5,063

Cruise Itinerary: La Valletta, Malta (18 Aug d2100); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug 0530-1900); Kusadasi (Ephesus), Turkey (21 Aug 0800-1800); Rhodes, Greece (22 Aug 0800-1800); Santorini, Greece (23 Aug 0800-1800); La Valletta, Malta (25 Aug 0600-2100); Split, Croatia (27 Aug 0800-1700); Trieste, Italy (28 Aug 0800-2200); Rovinj, Croatia (29 Aug 0700-1600); Dubrovnik, Croatia (30 Aug 0900-1900); La Valletta, Malta (01 Sep a0600)
Arriving Sat 20 Aug 2022
14 Night Mediterranean
Ship Azura

More details at
More details for 14 Night Mediterranean at P & O Cruises
Cruise Prices      Inside  £1,579 Sea view  £2,049 Balcony  £2,399 Suite  £4,649

Cruise Itinerary: La Valletta, Malta (11 Aug d2100); Civitavecchia (Rome), Italy (13 Aug 0700-1900); Livorno (Florence/Pisa), Italy (14 Aug 0700-1900); Monaco (15 Aug 0800-1800); Ajaccio, Corsica (16 Aug 0800-1800); La Valletta, Malta (18 Aug 0600-2100); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug 0530-1900); Kusadasi (Ephesus), Turkey (21 Aug 0800-1800); Rhodes, Greece (22 Aug 0800-1800); Santorini, Greece (23 Aug 0800-1800); La Valletta, Malta (25 Aug a0600)
Arriving Sat 20 Aug 2022
7 Night Mediterranean
Ship Azura

More details at
More details for 7 Night Mediterranean at P & O Cruises
Cruise Prices      Inside  £929 Sea view  £1,149 Balcony  £1,329 Suite  £2,229

Cruise Itinerary: La Valletta, Malta (18 Aug d2100); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug 0530-1900); Kusadasi (Ephesus), Turkey (21 Aug 0800-1800); Rhodes, Greece (22 Aug 0800-1800); Santorini, Greece (23 Aug 0800-1800); La Valletta, Malta (25 Aug a0600)
Arriving Sat 20 Aug 2022
14 Night Rome (Civitavecchia) To Athens (Piraeus) - Historic Mediterranean Shores
Ship Seven Seas Explorer

More details at
More details for 14 Night Rome (Civitavecchia) To Athens (Piraeus) - Historic Mediterranean Shores at Regent Seven Seas Cruises
Cruise Prices      Veranda Suite  $13,499 Deluxe Veranda Suite  $13,899 Superior Suite  $14,899 Concierge Suite  $15,799

Cruise Itinerary: Civitavecchia (Rome), Italy (06 Aug d1900); Salerno, Italy (07 Aug 0800-1800); Messina, Sicily (08 Aug 0700-1700); Corfu, Greece (09 Aug 1200-2000); Kotor, Montenegro (10 Aug 1000-1900); Dubrovnik, Croatia (11 Aug 0700-1600); Venice, Italy (12 Aug 1200(+1)1800); Split, Croatia (14 Aug 1000-1900); Kotor, Montenegro (15 Aug 0800-1700); Corfu, Greece (16 Aug 0800-1600); Gythion, Greece (17 Aug 1000-2000); Santorini, Greece (18 Aug 0800-2000); Kusadasi (Ephesus), Turkey (19 Aug 0800-1700); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug a0600)
Arriving Sat 20 Aug 2022
7 Night Venice To Athens (Piraeus) - World Heritage Exploration
Ship Seven Seas Explorer

More details at
More details for 7 Night Venice To Athens (Piraeus) - World Heritage Exploration at Regent Seven Seas Cruises
Cruise Prices      Veranda Suite  $8,399 Deluxe Veranda Suite  $8,599 Superior Suite  $9,099 Concierge Suite  $9,699

Cruise Itinerary: Venice, Italy (13 Aug d1800); Split, Croatia (14 Aug 1000-1900); Kotor, Montenegro (15 Aug 0800-1700); Corfu, Greece (16 Aug 0800-1600); Gythion, Greece (17 Aug 1000-2000); Santorini, Greece (18 Aug 0800-2000); Kusadasi (Ephesus), Turkey (19 Aug 0800-1700); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug a0600)
Arriving Sat 20 Aug 2022
7 Night Venice, The Adriatic & Greece
Ship Viking Sky

More details at
More details for 7 Night Venice, The Adriatic & Greece at Viking Cruises
Cruise Prices      From  $3,599

Cruise Itinerary: Venice, Italy (13 Aug embark(+1)d); Split, Croatia (15 Aug); Dubrovnik, Croatia (16 Aug); Kotor, Montenegro (17 Aug); Corfu, Greece (18 Aug); Katakolon (Olympia), Greece (19 Aug); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug)
Arriving Sat 20 Aug 2022
21 Night Mediterranean & Adriatic Sojourn
Ship Viking Sky

More details at
More details for 21 Night Mediterranean & Adriatic Sojourn at Viking Cruises
Cruise Prices      From  $10,797

Cruise Itinerary: Barcelona, Spain (30 Jul embark(+1)d); Sete, France (01 Aug); Marseille, France (02 Aug); Monaco (03 Aug); Livorno (Florence/Pisa), Italy (04 Aug (+1)); Civitavecchia (Rome), Italy (06 Aug); Naples, Italy (07 Aug); Messina, Sicily (08 Aug); Crotone, Italy (09 Aug); Bari, Italy (10 Aug); Sibenik, Croatia (11 Aug); Venice, Italy (12 Aug (+2)); Split, Croatia (15 Aug); Dubrovnik, Croatia (16 Aug); Kotor, Montenegro (17 Aug); Corfu, Greece (18 Aug); Katakolon (Olympia), Greece (19 Aug); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug)
Arriving Sat 20 Aug 2022
28 Night New! Mediterranean's Iconic Shores
Ship Viking Sky

More details at
More details for 28 Night New! Mediterranean
Cruise Prices      From  $14,396

Cruise Itinerary: Barcelona, Spain (30 Jul embark(+1)d); Sete, France (01 Aug); Marseille, France (02 Aug); Monaco (03 Aug); Livorno (Florence/Pisa), Italy (04 Aug (+1)); Civitavecchia (Rome), Italy (06 Aug); Naples, Italy (07 Aug); Messina, Sicily (08 Aug); Crotone, Italy (09 Aug); Bari, Italy (10 Aug); Sibenik, Croatia (11 Aug); Venice, Italy (12 Aug (+2)); Split, Croatia (15 Aug); Dubrovnik, Croatia (16 Aug); Kotor, Montenegro (17 Aug); Corfu, Greece (18 Aug); Katakolon (Olympia), Greece (19 Aug); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug (+1)); Iraklion, Greece (22 Aug); Rhodes, Greece (23 Aug); Kusadasi (Ephesus), Turkey (24 Aug); Canakkale, Turkey (25 Aug); Istanbul, Turkey (26 Aug a(+1)disembark)
Arriving Sat 20 Aug 2022
14 Night New! Ancient Adriatic Treasures
Ship Viking Sky

More details at
More details for 14 Night New! Ancient Adriatic Treasures at Viking Cruises
Cruise Prices      From  $6,998

Cruise Itinerary: Venice, Italy (13 Aug embark(+1)d); Split, Croatia (15 Aug); Dubrovnik, Croatia (16 Aug); Kotor, Montenegro (17 Aug); Corfu, Greece (18 Aug); Katakolon (Olympia), Greece (19 Aug); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug (+1)); Iraklion, Greece (22 Aug); Rhodes, Greece (23 Aug); Kusadasi (Ephesus), Turkey (24 Aug); Canakkale, Turkey (25 Aug); Istanbul, Turkey (26 Aug a(+1)disembark)
Arriving Sat 20 Aug 2022
14 Night Italy, The Adriatic & Greece
Ship Viking Sky

More details at
More details for 14 Night Italy, The Adriatic & Greece at Viking Cruises
Cruise Prices      From  $7,198

Cruise Itinerary: Civitavecchia (Rome), Italy (06 Aug); Naples, Italy (07 Aug); Messina, Sicily (08 Aug); Crotone, Italy (09 Aug); Bari, Italy (10 Aug); Sibenik, Croatia (11 Aug); Venice, Italy (12 Aug (+2)); Split, Croatia (15 Aug); Dubrovnik, Croatia (16 Aug); Kotor, Montenegro (17 Aug); Corfu, Greece (18 Aug); Katakolon (Olympia), Greece (19 Aug); Piraeus (Athens), Greece (20 Aug)
Change
Day
<<prev next>>