Cruises from Civitavecchia (Rome), Italy on 02 August 2021

Showing 1 to 2 of total 2
From Mon 2 Aug 2021
(To Mon 9 Aug 2021)
7 Night Italy, Croatia & Malta Cruise
Ship Celebrity Infinity

More details at
More details for 7 Night Italy, Croatia & Malta Cruise at Celebrity Cruises
Cruise Prices      Interior  $1599 Outside  $1699 Balcony  $1999 Concierge  $2199 Aqua  $2399 Deluxe  $3449

Cruise Itinerary: Civitavecchia (Rome), Italy (02 Aug d1700); Messina, Sicily (03 Aug 1200-2000); La Valletta, Malta (04 Aug 0800-1800); Kotor, Montenegro (06 Aug 0800-1700); Split, Croatia (07 Aug 0800-1700); Trieste, Italy (08 Aug 1030-2000); Venice, Italy (09 Aug a0645)
From Mon 2 Aug 2021
(To Tue 10 Aug 2021)
8 Night Civitavecchia (Rome) To Monte Carlo
Ship SeaDream I

More details at
More details for 8 Night Civitavecchia (Rome) To Monte Carlo at SeaDream Yacht Club
Cruise Prices      Yacht Club Deck 2  $ 4,799 Commodore Deck 2  $ 9,199

Cruise Itinerary: Civitavecchia (Rome), Italy (02 Aug); Capri, Italy (03 Aug); Porto Cervo, Sardinia (04 Aug); Bonifacio, Corsica (05 Aug); Ibiza, Spain (07 Aug); Ibiza, Spain (08 Aug); Monaco (10 Aug)
Change
Day
<<prev next>>